Enkät 2022

Nu är enkäten avslutad och resultaten kommer läggas ut här. Tack för din medverkan och intresse.