GDPR

OBS!!! IP-nummer sparas INTE. Därmed försvinner alla behov att hänvisa tilll GDPR. IP-nummer var med initialt.

 

(Denna enkät sparar enbart IP-nummer, inga andra uppgifter som är möjliga att härleda till specifik person används eller lagras.

Syftet med att spara ip-nummer är att motverka att studien saboteras.
Det gör det också möjligt för person att få ut sina uppgifter, få dem rättade, få dem raderade.

Eftersom IP-nummer är enda möjliga identifikator måste IP-nummer sparas av den som önskar få ut, rätta eller radera sina uppgifter. Detta kan bara göras manuellt.

Samtliga IP-nummer kommer raderas då studien avslutas i november 2022.)